s
Nieuws

Nieuws

Tweede ondernemerspanel Flevoland

Tweede ondernemerspanel Flevoland

VNO-NCW Midden, de provincie Flevoland, Flevoland Werkt!, ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, MKB-Nederland Midden en Win4All - Economic Board Flevoland brengen samen in kaart wat de actuele impact is van de coronacrisis op het Flevolandse bedrijfsleven. Input van ondernemers is essentieel om effectief te kunnen reageren op de gevolgen van deze crisis. Daarom doen we een beroep op jouw medewerking. Wij vragen je deel te nemen aan de tweede peiling van het Flevolandse Corona Ondernemerspanel.

Klik hier om mee te doen aan de tweede meting van het ondernemerspanel Flevoland. De enquête tot en met 26 november.

Resultaten eerste meting
We zijn eind oktober met elkaar in gesprek gegaan over de resultaten tijdens het Flevoland Groeit Event en wij zien dat de resultaten van de eerste meting hebben geleid tot actie (lees hier mee over). De resultaten dienen dus als input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de inzichten en resultaten uit deze enquête bij hun acties om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te herstellen. Jouw bijdrage is daarom wederom van groot belang!

De enquête neemt maximaal tien minuten van je tijd in beslag en wordt komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij: vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. Bedrijvenkringen vragen wij de enquête door te sturen aan de achterban. We proberen zo veel mogelijk ondernemers te bereiken.

Geschreven door Win4All op

Agenda