s
Nieuws

Nieuws

Maak kennis met Boardlid Inge Ezinga

Maak kennis met Boardlid Inge Ezinga

Verbinden en kennis delen. Pionieren. Dat zijn woorden die bij Inge Ezinga passen. Inge, coöperatief directeur van Rabobank Het Nieuwe Land, is sinds eind 2021 boardlid van Economic Board Flevoland. ‘Ik vind het belangrijk om samen met anderen na te denken over overmorgen’, zegt ze.

‘We zijn van nature op de korte termijn gericht. Het nu is belangrijk. Maar het schetsen van perspectief voor de lange termijn is minstens zo belangrijk. En dat is een van de doelen van Economic Board Flevoland. Het feit dat Economic Board Flevoland nog volop in ontwikkeling is, past mij goed. Ik ben een bouwer. Ik wil graag waarde toevoegen.’

Inge Ezinga is naast haar directiefunctie lid van het regiodirectieteam en eindverantwoordelijk voor het thema Banking for Food. Binnen dit thema wordt nagedacht over hoe we in de toekomst wereldwijd alle monden kunnen vullen. En hoe ondernemers in de voedselketen de voedselproductie op een duurzame wijze vorm kunnen geven.

‘Ook in Flevoland, dé provincie van de landbouw, is dit een actueel thema. De wereld verandert. Ook in onze provincie krijgt de landbouw ook een andere rol. De agrarische sector zal de transitie maken naar nieuwe, duurzame verdienmodellen.’

‘Ik denk dat we in Flevoland vanuit het innovatieve vermogen, juist alternatieve en aanvullende verdienmodellen voor een duurzame landbouw tot executie kunnen brengen. Denk aan perspectieven t.a.v. het leveren van biogrondstoffen aan de bouw in combinatie met “carbon farming”. Maar ook de verbinding met natuur door bijvoorbeeld agroforestry. Als ook de kansen die een groeiende wereldbevolking biedt in relatie tot het voorzien van gezond en duurzaam voedsel in bijvoorbeeld concreet plantaardige eiwitten.”

‘Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Ik had én heb veel affiniteit met de agrarische sector. Mijn persoonlijke drijfveer was tijdens mijn studie bedrijfskunde al om kennis, ervaring en inzichten met de sector te delen. Iets van buiten naar binnen te brengen. Anderen een ander perspectief geven als dat nodig is. En eigenlijk is dat nog steeds hetgeen waar ik veel voldoening uithaal.’

Geschreven door Win4All op

Agenda

Neem contact met ons op
05-04-2023

De Staat van Flevoland 2023